Ievietojiet karšu lasītāju

card reader

Pēc ilgstošas lietošanas transporta mehānisms nēsā, putekļi uz sensora, magnētiskā galviņa,

IC kartes kontakts ietekmēs moduļa darbību, tāpēc tas ir jāsaglabā pastāvīgi.

Detalizēts norādījums ir šāds:

Izmantojiet tīrīšanas karti ar spirtu, lai notīrītu magnētisko galviņu, velkot un ievietojot karšu lasītājā

vairākas reizes.

Ievietojiet tīrīšanas karti ar alkoholu un vairākas reizes izpildiet automātiskās pārbaudes IC karti, lai tīrītu IC karti

kontaktu.

Periodiska apkope: moduļa (magnētiskā galviņa, IC kontakts, mehānisms) uzturēšana katru reizi

Ieteicams izmantot 20.000 ciklu.

(Viens cikls: karte ieslēgta un izņemta karte)

Dažādu komponentu uzturēšana ir šāda:

1) IC kartes kontakta uzturēšana: Ievietojiet IC karti ar spirtu; izpildīt automātiskās pārbaudes IC karti

2) Magnētiskā galvas apkope: Ievietojiet / velciet tīrīšanas karti ar atkārtojumu.